ریاضیات دبیرستانی

نمونه سوال و پرسش هایی از رياضيات دبيرستاني

سوال هماهنگ ریاضی اول دبیرستان
ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۸  

سوال هماهنگ استان اصفهان و 2 نمونه سوال امتحان خرداد که از طرف مولفین در سال 88 طرح شده رو از نشانی های زیر دانلود کنید:

نمونه سوال امتحان ریاضی1   لینک1     لینک2

نمونه سوال امتحان هماهنگ ریاضی خرداد 88    لینک1    لینک2

سوال هماهنگ ریاضی1  استان اصفهان خرداد 91    لینک1     لینک2