ریاضیات دبیرستانی

نمونه سوال و پرسش هایی از رياضيات دبيرستاني

فهرست فصل ها و بخش های کتاب جدید حساب دیفرانسیل و انتگرال
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٧  

فصل 0 - یادآوری مفاهیم پایه
1-0- اعداد حقیقی و خط حقیقی
2-0- اصل های جمعی
3-0- ضرب اعداد حقیقی
4-0- بسط اعشاری اعداد گویا
5-0- تقریب اعداد گنگ
6-0- ترتیب و نامساوی ها
7-0- بازه های اعداد
8-0- قدرمطلق

فصل 1 - دنباله ها
1-1- مقدمه
2-1- دنباله های عددی
3-1- نمودار دنباله ها
4-1- انواع دنباله ها
5-1- همگرایی دنباله ها
6-1- دنباله های واگرا به بی نهایت
7-1- اصل موضوع تمامیت
8-1- یک دنباله مهم
9-1- جبر دنباله ها

فصل 2 - حد و پیوستگی
1-2- مقدمه
2-2- خط های مماس و حد
3-2- مفهوم حد - فرایند حد
4-2- حد بی نهایت
5-2- حد در بی نهایت
6-2- مفهوم ریاضی حد
7-2- قضیه فشردگی
8-2- حدهای یک طرفه
9-2- محاسبه یک حد مهم
10-2- پیوستگی تابع
11-2- مفهوم پیوستگی تابع در یک نقطه
12-2- پیوستگی توابع مثلثاتی
13-2- ویژگی های تابع های پیوسته
14-2- پیوستگی تابع وارون یک تابع پیوسته
15-2- حدهای نامتناهی ( حد بی نهایت )
16-2- حد توابع کسری و مجانب قائم
17-2- حد در بی نهایت و مجانب افقی
18-2- حد بی نهایت در بی نهایت و مجانب مایل

فصل 3 - مشتق و کاربرد آن
1-3- آهنگ تغییر و خط مماس
2-3- مشتق تابع
3-3- آهنگ تغییر
4-3- تابع مشتق
5-3- نتایج اولیه مشتق پذیری
6-3- مشتق توابع مثلثاتی
7-3- مشتق های مراتب بالاتر
8-3- قاعده زنجیری
9-3- مشتق گیری ضمنی
10-3- مشتق تابع وارون
11-3- مشتق توابع نمایی و لگاریتمی طبیعی
12-3- مقدارهای اکسترمم سراسری و مسائل بهینه سازی
13-3- مشتق دوم و تقعر نمودار تابع
14-3- ماکزیمم و مینیمم موضعی ( نسبی )
15-3- آهنگ های تغییر وابسته
16-3- رسم نمودار تابع

فصل 4 - انتگرال
1-4- مساله مساحت
2-4- مساحت به عنوان حد مجموع
3-4- انتگرال معین
4-4- ویژگی های انتگرال معین
5-4- قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

فهرست مطالب کتاب جدید التالیف حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی ( سال چهارم ) رشته ریاضی را می توانید در یک فایل پی-دی-اف با حجم 42 کیلوبایت از نشانی های زیر دریافت کنید:
لینک اصلی: http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=494 

لینک کمکی: http://s3.picofile.com/file/7429683866/Fehrest_Difransiel.pdf.html

برگرفته از : سایت گروه ریاضی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی