ریاضیات دبیرستانی

نمونه سوال و پرسش هایی از رياضيات دبيرستاني

راهنمای تدریس کتاب جدید حسابان
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱۱  

راهنمای تدریس کتاب جدید حسابان رو از پیوندهای زیر دریافت کنید:

1- راهنمای تدریس فصل اول حسابان - محاسبات جبری و معادلات و نامعادلات.

    لینک اصلی ( گروه ریاضی دفتر تالیف )        لینک1          لینک2      484KB

2- راهنمای تدریس فصل دوم حسابان - تابع.

   لینک اصلی ( گروه ریاضی دفتر تالیف )        لینک1        لینک2        لینک3    ٣٢۵KB

3- راهنمای تدریس فصل سوم حسابان - مثلثات.

   لینک اصلی ( گروه ریاضی دفتر تالیف )    لینک1    لینک2   285KB    لینک3   3073KB

4- راهنمای تدریس فصل چهارم حسابان - حد و پیوستگی تابع. 

    لینک اصلی ( گروه ریاضی دفتر تالیف )        لینک1          لینک2      317KB

5- راهنمای تدریس فصل پنجم حسابان - مشتق تابع. 

    لینک اصلی ( گروه ریاضی دفتر تالیف )          لینک1          لینک2      368KB  


کلمات کلیدی: حسابان ،راهنمای تدریس