ریاضیات دبیرستانی

نمونه سوال و پرسش هایی از رياضيات دبيرستاني

آخرین تغییرات کتاب حسابان - نسخه سوم فصل 4 و 5
ساعت ٥:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٢  

برای مشاهده‌ی «کلیات سیاست‌های تغییر  کتاب حسابان» اینجا کلیک کنید.

ریز مواد مورد نظر برای فصل‌های کتاب جدیدالتألیف حسابان به شرح زیر است.

فصل(1)
تقسیم چندجمله‌ای‌ها و بخشپذیری - محاسبات جبری - معادلات و نامعادلات (درجه دوم - کسری - گنگ - قدرمطلقی)
برای دانلودنمودن فایل PDF فصل اول (نسخه‌ی دوم)  اینجا کلیک کنید.
لینک کمکی1          لینک کمکی2

فصل(2)
تابع و مدلسازی - تساوی دو تابع - توابع چندضابطه ای- رسم نمودار توابع - اعمال جبری روی توابع - تابع وارون و محاسبه آن - توابع چندجمله ای - توابع متناوب - توابع پله ای
برای دانلودنمودن فایل PDF فصل دوم  (نسخه‌ی دوم)  اینجا کلیک کنید.
لینک کمکی1          لینک کمکی2

فصل(3)
نسبتهای مثلثاتی مجموع دو زاویه - محورهای مثلثاتی - نمودار توابع مثلثاتی - اتحادهای مثلثاتی - معادلات مثلثاتی - تابع وارون مثلثاتی
برای دانلودنمودن فایل PDF فصل سوم (نسخه‌ی دوم)  اینجا کلیک کنید.
لینک کمکی1          لینک کمکی2

فصل(4)
حد تابع در نقطه - پیوستگی تابع در نقطه - قضایای حد توابع - تکنیک تجزیه در محاسبه حد توابع-حد sin x بر x
برای دانلودنمودن فایل PDF فصل چهارم (نسخه‌ی سوم) اینجا کلیک کنید.
لینک کمکی1          لینک کمکی2

فصل(5)
مفهوم مشتق - مشتق و خط مماس - مشتق و سرعت - مشتق و آهنگ تغییرات - مشتق جمع و ضرب و تقسیم و ترکیب توابع-مشتق تابع وارون -مشتق توابع خاص(چندجمله ای - رادیکالی - کسری - مثلثاتی و وارون مثلثاتی)
برای دانلودنمودن فایل PDF فصل پنجم  (نسخه‌ی سوم) اینجا کلیک کنید.
لینک کمکی1          لینک کمکی2

منبع: سایت گروه ریاضی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی


کلمات کلیدی: حسابان ،کتاب جدید