ریاضیات دبیرستانی

نمونه سوال و پرسش هایی از رياضيات دبيرستاني

سوال و جواب امتحان هماهنگ کشوری حساب دیفرانسیل و انتگرال2
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٦  

نمونه سوال و جواب امتحان نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال 2 پیش دانشگاهی را از نشانی های زیر دریافت کنید:

سوال و راهنمای تصحیح دیفرانسیل و انتگرال 2 پیش دانشگاهی نوبت صبح اردیبهشت 88

سوال و راهنمای تصحیح دیفرانسیل و انتگرال 2 پیش دانشگاهی نوبت عصر اردیبهشت 88

سوال و راهنمای تصحیح دیفرانسیل و انتگرال 2 پیش دانشگاهی تیر 88

سوال و راهنمای تصحیح دیفرانسیل و انتگرال 2 پیش دانشگاهی نوبت صبح اردیبهشت 87

سوال و راهنمای تصحیح دیفرانسیل و انتگرال 2 پیش دانشگاهی نوبت عصر اردیبهشت 87

سوال و راهنمای تصحیح دیفرانسیل و انتگرال 2 پیش دانشگاهی تیر 87

منبع: سایت اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی وزارت آموزش و پرورش