ریاضیات دبیرستانی

نمونه سوال و پرسش هایی از رياضيات دبيرستاني

عناوین فصل ها و بخش های کتاب جدید حسابان سوم ریاضی
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۳  

ریز مواد مورد نظر برای فصلهای کتاب جدیدالتالیف حسابان به شرح زیر است.

فصل(1)
تقسیم چندجمله ایها و بخشپذیری - محاسبات جبری - معادلات و نامعادلات (درجه دوم - کسری - گنگ - قدرمطلقی)

فصل(2)
تابع و مدلسازی - تساوی دو تابع - توابع چندضابطه ای- رسم نمودار توابع - اعمال جبری روی توابع - تابع وارون و محاسبه آن - توابع چندجمله ای - توابع متناوب - توابع پله ای

فصل(3)
نسبتهای مثلثاتی مجموع دو زاویه - محورهای مثلثاتی - نمودار توابع مثلثاتی - اتحادهای مثلثاتی - معادلات مثلثاتی - تابع وارون مثلثاتی

فصل(4)
مجموع جملات دنباله های عددی و هندسی - حد دنباله - بسط اعشاری اعداد (متناوب و غیر متناوب) - هر بسط اعشاری عددی را نشان می دهد

فصل(5)
حد تابع در نقطه - پیوستگی تابع در نقطه - قضایای حد توابع - تکنیک تجزیه در محاسبه حد توابع-حدsin x بر x

فصل(6)
مفهوم مشتق - مشتق و خط مماس - مشتق و سرعت - مشتق و آهنگ تغییرات - مشتق توابع خاص(چندجمله ای - رادیکالی - کسری - مثلثاتی و وارون مثلثاتی)

منبع:تیم تالیف حسابان - سایت گروه ریاضی دفتر تالیف


کلمات کلیدی: حسابان ،کتاب جدید